Kerstfeest 2018

Kerstfeest 2018

 

Als Elimkerk zullen we ook dit jaar zoals gewoonlijk ons kerstfeest vieren. Dit willen we samen doen. Misschien dat u erbij wilt zijn en wilt deelnemen aan de feestelijke gebeurtenis. Weet dat u van harte welkom bent. We zullen deze dag vieren met gezang, prediking, voordrachten en een gezellig etentje.

 

Dit jaar zullen we onze kerstviering hebben op 23 december. Zet het alvast in uw agenda.

 

 

Wat is de betekenis van Kerst?

 

Kerst is het bekendste christelijk feest.

In tegenstelling tot de meeste andere feestdagen die een religieuze oorsprong hebben, kent bijna iedereen de betekenis van Kerstmis. Tijdens Kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. In Bethlehem werd hij in een stal geboren.

Jozef en Maria waren de ouders, die op reis waren omdat er een volkstelling was. De herbergen waren vol en ze hadden onderdak gevonden in een lege stal. Die nacht kwam een engel bij enkele herders, die buiten in het veld op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De aanvankelijke angst maakte plaats voor blijdschap toen hen werd verteld dat Jezus geboren was.

 

Betekenis van Kerst.

Bij Kerst wordt herdacht dat Jezus, de zoon van God, als mens werd geboren. Dit was nodig om verzoening te brengen tussen God en de mens. De relatie tussen God en de mens was stukgemaakt door de mens.

 

God geeft de mens een kado; Jezus.

God betaalde zelf de prijs om de mens terug te winnen. Jezus moest in alles gehoorzaam zijn. Hij moest betalen met zijn eigen leven voor de fouten die anderen gemaakt hadden, om plaatvervangend verzoening te brengen. Voor ons is Kerst een tijd van gezelligheid en sfeer, samen met familie. Voor Jezus en de Vader was dit juist andersom. God nam het grootste risico dat Hij kon nemen.

 

Geen Kerstsfeer voor Jezus.

Voor Jezus betekende Kerst een scheiding met de Vader, het verlaten van de Hemel, terechtkomen op de aarde met een atmosfeer van kwaad de dood in de ogen kijken. (Maria had de doodstraf gekregen, als Jozef niet het kind als zijn eigen kind aangenomen had en de schande op zich had genomen). Er was geen plaats voor Jezus om op de wereld te komen, behalve een vieze, koude en donkere stal. Toen Hij nog maar een paar weken oud was moest Hij naar het buitenland vluchten, omdat de Koning het op zijn leven had gemunt.

 

De redding komt door een vrouw.

Jezus werd geboren bij Maria, zij was verloofd met Jozef. Het was in die tijd een schande dat een tienermeisje zwanger was zonder getrouwd te zijn. Jozef was niet de vader, maar heeft het kind aangenomen als zijn eigen kind. Het kindje Jezus werd zonder tussenkomst van een man geboren. De Heilige Geest schept nieuw leven in Maria, zonder tussenkomst van een man. Dit heeft een diepe betekenis. Adam had in het paradijs gezondigd en was drager van de zonde. God had toen gezegd dat Hij voor redding zou zorgen van de mens en dat dit via de vrouw zou gaan. Doordat er geen man aan te pas kwam, had het kindje Jezus goddelijke genen, zijn DNA was niet aangetast door de zonde. Jezus wordt daarom de tweede Adam genoemd, de tweede kans voor de mensheid.

 

Grote tegenstelling bij de Kerstgedachte.

Kerst is een feest van zowel vreugde omdat de Redder is geboren. De trieste kant is dat dit nodig was. Zonder Redder is de mens voor eeuwig afgescheiden van God. Juist bij Kers wil iedereen bij de familie zijn.

 

Wat is jouw kerstkado aan God?

God de Vader verlangt er zo ook naar dat al zijn kinderen thuis komen. Hij wil dat iedereen bij elkaar is, niemand uitgezonderd.God verlangt een kado, en dat is: ‘Geef mij je hart.” Door je hart te geven, open jij je voor God en kan je Jezus, het kado van God, ontvangen. Jezus geeft je nieuw leven, en herstelt de relatie met God, met de medemens en met jezelf.

 

Vraag het maar.

“Hemelse Vader, dank u dat u Jezus gaf om verzoening te brengen tussen U en mij. Ik aanvaard Jezus als mijn Redder en brenger van verzoening. Vergeef mij voor alles wat er mis is gegaan. Help mij om in relatie te gaan leven met U, met mezelf en met de ander”

Achtergronden.

Eigenlijk is Jezus niet op 25 december geboren. In december is het winters koud in Bethlehem, compleet met gure regens en soms sneeuw. Geen weersomstandigheden dat herders met hun kudden buiten kunnen verblijven. Uit verschillende bronnen blijkt dat Christus is geboren rond 1 oktober van het jaar 2 v.Chr.

Lang geleden werd op 25 december het feest van de Natalis Solis Invicti gevierd werd, het Romeinse zonnefeest ten tijde van de zonnewende. De traditionele gebruiken rond Kerstmis hebben zich ontwikkeld als gevolg van het toevallig samenvallen van de viering van Jezus' geboorte met de heidense landbouw- en zonnefeesten rond midwinter. In de Romeinse wereld was de Saturnalia (17 december) een tijd van pretmakerij en het uitwisselen van geschenken. In de 4de eeuw werd de viering van Christus’ geboorte op 25 december geleidelijk door de meeste kerken overgenomen.

 

Adres

Flikbergstraat 79,

3600 Genk, Belgie

Email Me

Op de hoogte blijven?

Copyright @ All Rights Reserved